Geloof hen die de waarheid zoeken, maar twijfel aan hen die haar gevonden hebben.